Wykaz podręczników

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Przedstawiony jest poniżej wykaz podręczników do nauki j.niemieckiego/ojczystego i religii na rok szkolny 2017/2018 – do zakupu przez rodziców. Pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.

Wykaz podręczników do języka niemieckiego na rok szkolny 2017/2018, które nie są objęte dotacją. Kupują je rodzice.

Wszyscy uczniowie otrzymają we wrześniu darmowy komplet z dotacji. Dzieci których rodzice złożyli deklarację do języka niemieckiego będą korzystać z dwóch kompletów, darmowego i zakupionego przez rodziców.

Język niemiecki

Klasa 1

„Niko 1”
Język niemiecki

Klasa 2

„Niko 2”
Język niemiecki

Klasa 3

„Hallo Anna” część 3 podręcznik oraz „Hallo Anna” część 3 zeszyt ćwiczeń wyd. Lektor Klett
Język niemiecki

Klasa 4

"Mach mit!neu1” Reforma 2017 Podręcznik „Mach mit!neu1” Reforma 2017 Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo PWN
Język niemiecki

Klasa 5

„Mach mit 2 Nowa edycja” Podręcznik oraz „Mach mit 2 Nowa edycja” Zeszyt ćwiczeń Wyd. PWN
Język niemiecki

Klasa 6

„Mach mit 3 Nowa edycja” Podręcznik oraz „Mach mit 3 Nowa edycja” Zeszyt ćwiczeń Wyd. PWN
Język niemiecki

Klasa 7

„Magnet Smart” tom 2 podręcznik oraz „Magnet Smart” tom 2 zeszyt ćwiczeń( wydawnictwo Lektor Klett).

RELIGIA – zakupują rodzice:

religia

Klasa 1

ks. Marcin Wilczek, „Poznajemy naszego Boga”, wyd. Św. Krzyża w Opolu
religia

Klasa 3

ks. Marcin Wilczek, „Przyjmujemy Pana Jezusa”, wyd. Św. Krzyża w Opolu
religia

Klasa 4

ks. Marcin Wilczek, „Zapowiedź zbawienia”, wyd. Św. Krzyża w Opolu
religia

Klasa 5

ks. Marcin Wilczek, „Jezus Chrystus naszym zbawicielem”, wyd. Św. Krzyża w Opolu,
religia

Klasa 6

ks. Marcin Wilczek, „Kościół wspólnotą zbawionych”, wyd. Św. Krzyża w Opolu
religia

Klasa 7

Maria Baron, „Droga wspólnoty zbawionych”, wyd. Św. Krzyża w Opolu
religia

Klasa 8

Maria Baron, „Codzienność uczniów Jezusa Zbawiciela”, wyd. Św. Krzyża w Opolu