Świetlica

Świetlica szkolna mieści się w sali lekcyjnej na I piętrze.

Godziny pracy świetlicy: codziennie od poniedziałku do piątku przed lekcjami od godz. 6.45 i od godziny 12.30 do godziny 16.00

Kierownik świetlicy: Bernadeta Sternisko

Główne zadania świetlicy:

  • Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym.
  • Zapewnienie opieki uczniom, którzy po lekcjach czekają na przybycie rodziców/opiekunów.
  • Pomoc w nauce i rozwiązywaniu bieżących problemów edukacyjnych.
  • Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych, teatralnych.
  • Zagospodarowanie uczniom wolnego czasu poprzez zabawę, gry edukacyjne, zabawy zespołowe.