Samorząd uczniowski

Przewodnicząca

Natalia Kupka

Klasa V
  • Interesuje się sportem. Wolne  chwile spędza na spotkaniach z przyjaciółmi i spacerach z psem.

Zastępca przewodniczącego

Szymon Trzęsimiech

Klasa VI
  • Ma zamiłowanie do elektroniki. Lubi programować roboty, interesuje się drukiem 3D.

Zastępca przewodniczącego

Emilia Solich

Klasa V
  • Lubi pomagać innym. Ma zdolności organizacyjne, które wykorzystuje w pracy w SU.

Pozostali członkowie SU:

Wiktoria Gładki, Paweł Koprek, Nadine Gołąbek, Patrycja Pietrasz, Magdalena Grzegorczyk, Alan Krakowczyk.

Plan pracy samorządu:

  • Przeprowadzenie wyborów do samorządu. Organizowanie systematycznych spotkań Rady SU z opiekunami.
  • Prowadzenie wolontariatu. Włączanie się w akcje charytatywne: akcja Pomóż i Ty, zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorych dzieci, Szlachetna Paczka oraz akcje ekologiczne.
  • Aktualizowanie gazetki ściennej Głos Samorządu Uczniowskiego.
  • Współorganizowanie imprez szkolnych, konkursów:  dyskoteka z okazji Dnia Chłopca, Godzina Wróżb Andrzejkowych, poczta walentynkowa, Mali Giganci, Ekstra Klasa.
  • Organizacja apeli i uroczystości szkolnych: DEN, mikołajki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka.
  • Współpraca z lokalnymi instytucjami: przedszkolem, świetlicą, KGW, sołectwem.
  • Sprawozdawczość półroczna i roczna.