Kim jesteśmy ?

Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera to szkoła publiczna, prowadzona przez Gminę Krzyżanowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku.

Szkoła posiada 7 oddziałów, w których obecnie uczy się 113 uczniów.

Oprócz obowiązkowego j. angielskiego prowadzimy nauczanie języka mniejszości narodowej – niemieckiego.

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych; uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w kołach zainteresowań: teatralnym, plastycznym, muzycznym, ekologiczno – przyrodniczym, artystycznym, językowym, sportowym.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową a także obiady w formie cateringu.

Trochę histori

 • 1923-1924 w latach niewoli uczono w języku polskim;
 • 1939 – zniszczony został dach przez pociski artyleryjskie;
 • 1 września 1945 – rozpoczęcie roku szkolnego 1945/46; zajęcia dla 112 dzieci odbywają się w jednej sali, uczy je kierowniczka szkoły ob. Onderek Helena-Moskwa;
 • 1949 – kapitalny remont szkoły i domu nauczyciela;
 • 1955 – organizowanie pracowni fizyko-chemicznej,
 • 26 maja 1955 – powódź -woda zalewa ogródki szkolne;
 • 1956 – założenie ogrodzenia, bram, budowa śmietników;
 • 1962 – zainstalowanie telefonu;
 • 1963 – zakup pierwszego telewizora, założenie drużyny harcerskiej – im. J. Rymera;
 • 1966 – Wielki Festyn Przyjaźni, przygotowanie boiska sportowego;
 • 1969 – założenie Spółdzielni Uczniowskiej;
 • 1970 – zmiana oświetlenia;
 • 1971 – założenie instalacji CO i kanalizacji;
 • 21 maja 1971 – odsłonięcie Pomnika Czynu Powstańczego;
 • 30 marca 1974 – zjazd absolwentów, którzy od 1945 ukończyli naszą szkołę i zdobyli wyższe wykształcenie;
 • 1982 – przywrócenie klas V-VI;
 • 1986 – obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły do klas I-IV;
 • 1987 – nadanie Szkole imienia Józefa Rymera i wręczenie sztandaru;
 • 1990 – adaptacja zastępczej sali gimnastycznej;
 • 1991 – zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, dyrektorem szkoły został mgr Marek Tomczyszyn, dotychczasowa dyrektor Zuzanna Kwiatkowska-Lustig odeszła na emeryturę;
 • 1992 – uroczyste obchody 70 rocznicy powrotu Śląska do Macierzy;
 • 1993 – podwyższenie stopnia organizacyjnego szkoły o klasy VII-VIII;
 • 1 stycznia 1995 – organem prowadzącym szkołę została Gmina Krzyżanowice;
 • 1996 – zakup nowego komputera;
 • 5 grudnia 1997 – w 10 rocznicę nadania szkole im. Józefa Rymera syn Patrona szkoły – Czesław przekazał szkole portret ojca;
 • 2 czerwca 1999 – odwiedziny ówczesnego wojewody śląskiegoMarka Kempskiego i spotkanie z Czesławem Rymerem;
 • 3 listopada 2001 – uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej;
 • 10 grudnia 2002 – otwarcie Szkolnej Izby Pamięci;
 • 20 czerwca 2007 – podpisanie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową w Zabełkowie a Szkołą Podstawową w Bohuminie.