Akcję Zielonego Tygodnia zapoczątkowała zbiórka pożywienia dla zwierząt Minii Zoo w Raciborzu- Oborze. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i przez cały kwiecień aktywnie  brali w niej udział.

W ramach Zielonego Tygodnia zorganizowany został Międzyklasowy Turniej Ekologiczny oraz Międzyklasowy Turniej „Znam przyrodę Europy”. Dzień Ziemi upamiętniony został uroczystym apelem.Uczniowie koła przyrodniczego brali udział w  wycieczce do Ekolandu  w Zabełkowie. Nad całością przedsięwzięcia czuwała p. Bernadeta Sternisko.