W tym roku szkolnym przeprowadziliśmy zbiórkę papierów w dwa majowe popołudnia. Frekwencja zbierających (jak zwykle) dopisała.
Zwycięzcy tegorocznej akcji:

I m  Natalia Klon  419 kg
II m  Dawid Fuchs  330 kg
III m  Juli Koprek  297 kg
IV  m Philipp Fuchs  254 kg
Gratulujemy!
Zwycięzcy otrzymają nagrody, pozostali uczestnicy –  dodatnie punkty z zachowania. Uczniowie klas młodszych – odbiorą małe niespodzianki. Wszyscy uczniowie, którzy przynieśli makulaturę zostali zaproszeni przez pana Mariana Studnica na zabawę do Retro.
Patronat nad akcją objęło przedsiębiorstwo „Ekoland” z Zabełkowa. Dziękujemy.

B.Sternisko