We wrześniu już po raz trzeci ruszyła akcja zbierania plastikowych nakrętek. Gromadzone nakrętki zostają przekazane rodzicom Kamila- który choruje na mukowiscydozę.  Już podczas wakacji uczniowie zbierali nakrętki, aby już w pierwszych dniach września przynieść je do szkoły.

 

Oprócz wsparcia Kamila, akcja niesie jeszcze inne korzyści, w szczególności dla środowiska. Opakowania bez nakrętek łatwiej zgnieść, zmniejszając ich powierzchnię. Obniża to koszty i czas poddawania materiałów recyklingowi. Co więcej, dzięki odkręcaniu nakrętek  odpady mogą być maksymalnie zgniecione, co przyczynia się do zmniejszenia powierzchni wysypisk.

 

Zbieranie plastikowych nakrętek to jeden  z lepszych programów  proekologicznych .

Akcja zajmuje się ważnym aspektem jakim jest edukacja dzieci i młodzieży. Zdejmowanie nakrętek szybko wchodzi ludziom w nawyk i łatwo propagować go wśród rodziny i znajomych.

Dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich rodzinom za zaangażowanie i zachęcamy do dalszego zbierania.

 

Zbiórka nakrętek odbywa się w każdy piątek!

 

Weronika Ramik