25 czerwca miała miejsce uroczystość pożegnanie trzecioklasistów ze Szkoły Filialnej w Rudyszwałdzie. Dzieci pięknie zaprezentowały się w części artystycznej. Pani dyrektor Iwona Krupa wręczyła absolwentom dyplomy oraz nagrody. Następnie w imieniu grona pedagogicznego oraz społeczności uczniowskiej pożegnała panią Krystynę Sekułę oraz panią Urszulę Jezierską, które odchodzą na zasłużoną emeryturę. Był to dzień bardzo szczególny, gdyż po raz ostatni spotkaliśmy się w murach rudyszwałdzkiej szkoły, która zakończyła swoją działalność.