Podczas zajęć uczniowie odkrywają matematykę w codziennych czynnościach. Wiążą pojęcia matematyczne z własnymi doświadczeniami. Uczestnicząc w spotkaniach z Matmanem , uczniowie klasy II, III utożsamiają się z bohaterami.  Podczas pracy dzieci angażują się emocjonalnie z postacią ulubionego bohatera , dzięki czemu wykonywanie zadań matematycznych, (za które otrzymuje się punkty) stanowi dla uczniów atrakcyjną formę nauki. Uczniowie rozwiązując zadania pomagają Matmanowi przedostawać się do różnych krain. Podczas zajęć uczniowie określają przyczynę i skutek za pomocą Gałązki Logicznej. Praca z Gałązką Logiczną kształtuje umiejętności przewidywania, powoduje lepsze zrozumienie zasad, relacji matematycznych i rozwija logiczne, kreatywne myślenie.
mgr Ewelina Fuchs