Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Zabełkowie wychodząc z inicjatywą i chęcią zaprezentowania alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, zorganizował pierwszą wystawę klocków lego.
Zaprezentowane, prawdziwe „lego – dzieła sztuki” pochodzą z prywatnych zbiorów uczniów. Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem i powodzeniem. Organizatorom, wystawcom i uczestnikom bardzo dziękujemy.

Elżbieta Niedziela