Zaloguj się
Zarejestruj się
Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów Ruch z pasją
Sześciolatek w szkole Logo edukacji formalnej

Wysokie wyniki sprawdzianu

W tym roku szkolnym, podobnie jak rok temu uczniowie klasy VI osiągnęli wysokie wyniki sprawdzianu zewnętrznego.

Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia. Po raz pierwszy składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki.  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.   W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź, a w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali opowiadanie albo zapisywali rozwiązanie zadań z matematyki.

Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W przypadku naszych uczniów był to język angielski.  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.  We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź.

Z części 1 sprawdzianu uczniowie osiągnęli 67,3 %, co stanowi średnią wyższą od średniej gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

Z częścią 2 uczniowie poradzili sobie znakomicie osiągając średnią 83%, również sporo powyżej średniej województwa.

Warto dodać, że wyniki uczniów z matematyki oraz j. angielskiego są najlepsze wśród szkół podstawowych naszej gminy.

Wszystkim uczniom i ich rodzicom, a także nauczycielom serdecznie gratulujemy!