Zaloguj się
Zarejestruj się
Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów Ruch z pasją
Sześciolatek w szkole Logo edukacji formalnej

Wysokie wyniki sprawdzianu

W tym roku szkolnym, podobnie jak rok temu uczniowie klasy VI osiągnęli wysokie wyniki sprawdzianu zewnętrznego.

Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia. Po raz pierwszy składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki.  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.   W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź, a w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali opowiadanie albo zapisywali rozwiązanie zadań z matematyki.

Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W przypadku naszych uczniów był to język angielski.  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.  We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź.

Z części 1 sprawdzianu uczniowie osiągnęli 67,3 %, co stanowi średnią wyższą od średniej gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

Z częścią 2 uczniowie poradzili sobie znakomicie osiągając średnią 83%, również sporo powyżej średniej województwa.

Warto dodać, że wyniki uczniów z matematyki oraz j. angielskiego są najlepsze wśród szkół podstawowych naszej gminy.

Wszystkim uczniom i ich rodzicom, a także nauczycielom serdecznie gratulujemy!

nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn squalo nike tn squalo nike tn squalo nike tn squalo nike tn squalo nike tn squalo golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi tods outlet saldi tods outlet saldi tods outlet saldi tods outlet saldi tods outlet saldi tods outlet saldi valentino outlet saldi valentino outlet saldi valentino outlet saldi valentino outlet saldi valentino outlet saldi valentino outlet saldi casadei outlet saldi casadei outlet saldi casadei outlet saldi casadei outlet saldi casadei outlet saldi casadei outlet saldi