07 czerwca klasy I – III były na wycieczce w Kopalni Soli w Wieliczce. Zwiedzano kopalnię i podziwiano solne figury. Wycieczka była udana, dzieci zachwycone.