10 września w naszej szkole odbyły się wybory Rady SU. Oczywiście wydarzenie to poprzedziła „kampania wyborcza” – uczniowie prezentowali swoje kandydatury oraz propozycje działań w szkole  na przygotowanych plakatach. W wyniku głosowania uczniowie SP w Zabełkowie powołali swój samorząd w składzie: Dawid Helczyk, Dominika Skrzyszowska, Natalia Klon. Wszyscy pozostali kandydaci wyrazili chęć działania na rzecz szkoły, dlatego będą pełnili funkcje w powołanych sekcjach (dekoracji, rozrywki, gazetki Hej).