29 października 2015r. uczniowie klas IV – VI mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistę z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z ze zjawiskiem uzależnienia, poznali jego fazy i mechanizmy oraz uczyły się sposobów unikania nałogów poprzez przyjmowanie postaw asertywnego odmawiania i kierowania się własnym rozumem. Dziękując za aktywny udział i zaangażowanie, życzę powodzenia w życiu wolnym od jakichkolwiek używek i nałogów.
Elżbieta Niedziela – pedagog szkolny