Uczennice z trzeciej klasy: Maja Niewęgłowska i Jagoda Nowak przygotowywały się zdobywając wiedzę wykraczającą znacznie poza treści jakie niosą lekcje, aby reprezentować naszą szkołę w V Gminnym Konkursie Ekologicznym w Krzyżanowicach.
Dziewczynki zajęły III miejsce i otrzymały nagrody książkowe i dyplomy.
Gratulujemy!!!
mgr B.Sternisko