22 września bieżącego roku miało miejsce bardzo ważne dla całej społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Zabełkowie wydarzenie – odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Poprzedziła je oczywiście kampania wyborcza, podczas której kandydaci prezentowali swoje osoby, pomysły i koncepcje działań. Swój głos, na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania, mógł oddać każdy uczeń szkoły. Wybory przebiegały w sympatycznej atmosferze. Po głosowaniu powołana wcześniej komisja, w skład której weszli reprezentanci klas IV – VI, policzyła głosy. Jeszcze tego samego dnia podano do publicznej wiadomości wyniki wyborów, na które z niecierpliwością oczekiwali wszyscy, a szczególnie pięć przejętych kandydatek do samorządu.

 

 

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zabełkowie w roku szkolnym 2011/12 prezentują się następująco:

 

Przewodnicząca:               Mirela Derkowski

Z-ca przewodniczącej:       Laura Gołąbek

Z-ca przewodniczącej:       Monika Wittek