14 października obchodziliśmy DEN. W tym dniu odbyły się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, a także zaproszono całą społeczność szkolną oraz przybyłych gości na uroczystą akademię, przygotowaną przez uczestników kółka teatralnego. Uczniowie swymi występami podkreślili i docenili trud, wysiłek nauczycieli oraz pracowników obsługi. Podziękowali swym wychowawcom wręczając im kwiaty i wykonane przez siebie laurki. Szczególnym akcentem uroczystości było uhonorowanie p. Wilhelma Wolnika z okazji Jego jubileuszu pracy zawodowej przez dyrektor szkoły p. Iwonę Krupa.