Zaloguj się
Zarejestruj się
Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów Ruch z pasją
Sześciolatek w szkole Logo edukacji formalnej

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Natalia Szulik (kl. V) – przewodnicząca

Klara Nowak (kl. VI)- zastępca przewodniczącego

Natalia Klon i Julianna Wodara (kl.V) – sekretarz

1

 

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU

 1. Przeprowadzenie wyborów do Rady SU – wrzesień 2015

2. Systematyczne organizowanie spotkań członków samorządu z jego opiekunkami – raz w miesiącu

3. Prace redakcyjne nad gazetką Hej  – kolportaż – systematycznie

4. Aktualizowanie gazetki ściennej Głos Samorządu Uczniowskiego – wg potrzeb

5. Współorganizowanie imprez szkolnych, konkursów:  dyskoteka z okazji Dnia Chłopca oraz Dnia Kobiet, Godzina Wróżb Andrzejkowych, bal karnawałowy, poczta walentynkowa, konkurs Ekstra klasa, popołudnie filmowe, konkurs plastyczny „Wszyscy jesteśmy równi” – wg kalendarza

6. Przygotowanie apeli i uroczystości szkolnych: DEN, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka.

7. Udział w akcjach ekologicznych – Sprzątanie świata, zbiórka zużytych baterii oraz makulatury.

8. Włączanie się w pomoc potrzebującym: akcja charytatywna „Pomóż i Ty”, akcja pomocy Kamilowi (zbiórka plastikowych nakrętek), „Szlachetna Paczka”.

9. Realizacja uczniowskich inicjatyw: obchody Dnia Życzliwości, wystawa klocków LEGO, turniej gier i zabaw dla najmłodszych.

9. Sprawozdawczość półroczna i roczna.