17 czerwca odbyło się podsumowanie projektu „Z Europassem do Europy”.

Projekt realizowany był przez minione dwa lata. W Szkole Podstawowej w Zabełkowie i w Szkole Filialnej w Rudyszwałdzie  prawie 100% dzieci, przystąpiło do udziału w projekcie, którego celem głównym było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie im równego startu w przyszłość oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Krzyżanowice.

 

Uczniowie w ramach projektu mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, w naszej szkole były to zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, a także koła zainteresowań:

 

  • Językowe (j. angielskiego i niemieckiego)
  • Teatralne (2 grupy, starsza i młodsza),
  • Dziennikarskie,
  • Fotograficzne,
  • Informatyczne
  • Taneczne,
  • Plastyczno-techniczne,
  • Przyrodnicze,
  • Sportowe,
  • Turystyczne.

 

Zrealizowano również dwa projekty oparte na metodzie webquest: „Zabełków-szmaragd Gminy Krzyżanowice” i „Śladami J. Rymera – zabełkowianina, który przeszedł do historii”.

Uczniowie mogli również korzystac z fachowej pomocy zatrudnionych w ramach projektu specjalistów – psychologa i logopedy.

 

Festiwal rozpoczął występ recytatorski uczniów, którzy wprowadzili widzów w nastrój programu osnutego wokół tematyki naszej Małej Ojczyzny. Po przemówieniu Dyrektor szkoły Iwony Krupa i zaproszonych gości: Dyrektor GZOKSiT – Darii Wieczorek i Kierownika projektu – Łukasza Zaborowskiego wystąpili uczestnicy kółek językowych śpiewając piosenki w j. angielskim i j. niemieckim. Następnie swój program przedstawili uczniowie klas młodszych uczęszczający na zajęcia kółka teatralnego, którzy wprowadzili publiczność w świat bajek śpiewając i recytując wiersze Jana Brzechwy. Zgromadzona publiczność z zainteresowaniem obejrzała prezentację multimedialną stworzoną na potrzeby festiwalu z dwóch webquestów, a przedstawiającą Zabełków jako miejscowość, godną miana „Szmaragdu Europy”. Prawdziwym gwoździem programu było przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów gimnazjum w Chałupkach uczęszcających na  kółko teatralne do świetlicy – „Romeo i Julia po śląsku”. W festiwalu zaprezentowały się również uczennice z zespołu tanecznego „Uśmiech”. Po części artystycznej goście mogli podziwiać wystawy przygotowane przez uczniów i nauczycieli, przedstawiające efekty ich pracy na różnych zajęciach i kołach zainteresowań.

 

Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie ale również tym osobom – mieszkańcom Zabełkowa, którzy włączyli się we współpracę ze szkołą poprzez prowadzenie warsztatów, udzielanie wywaidów, organizowanie rajdów rowerowych. A byli to: Wilhelm Wolnik, Agnieszka Drobny, Karol Wacławczyk, Brygida Studnic, Dorota Nikel, Rafał Herda, Teresa Rycka, Krystyna Starostka, Małgorzata Helczyk, Anna Utrata.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy festiwalu zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową „Ragos” z Raciborza.