W 1918 roku Polska, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy, uczniowie klasy V wraz z wychowawcą przygotowali uroczysty apel. Przypomniano najważniejsze momenty drogi naszych przodków do wolności. Nie zabrakło pięknie wykonanych pieśni patriotycznych oraz nastrojowych wierszy.