10 października uczniowie SP w Zabełkowie włączyli się w dziewiątą edycję Święta Drzewa, programu, który konkretnie działa na rzecz środowiska i ochrony klimatu.
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja.


Na uroczystość zostały zaproszone osoby, które pracowały w naszej szkole: pani Agnieszka Drobna, Teresa Staszek, Ewa Kozubek i Edeltraudla Kura- Studnic.
Uroczystość dnia rozpoczęła się od wspólnego posadzenia drzew wokół obejścia szkoły. Następnie wszyscy uczestnicy akcji udali się na przedstawienie obrazujące problematykę ważności i sensu ratowania drzewostanów na świecie. Program artystyczny obejmował recytację utworów poetyckich w wykonaniu dzieci oraz przegląd piosenki ekologicznej.
Trzecia część programu należała do zaproszonych gości. Panie prezentowały przygotowane wiersze o tematyce ekologicznej, opowiadały ciekawe historie związane z przyrodą Zabełkowa, np. Dlaczego wierzba jest wierzbą zwana nad Odrą w Zabełkowie?
Kontynuacją programu była także akcja „Zadeptywania rdestu” nad Odrą, która nie tylko była pożyteczna dla roślinności, ale wniosła wiele radości i zabawy w działalność dzieci.
W ramach projektu w naszej szkole odbędą się warsztaty, lekcje tematyczne w terenie, happeningi, wycieczki po najbliższej okolicy, zbieranie nasion, konkursy artystyczne, rozmowy, dyskusje ze specjalistami, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do roli drzew.