W roku szkolnym 2014/2015 Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na Super Klasę. Konkurs trwał cały rok. Oceniane były gazetki klasowe, zaangażowanie uczniów w pracę na rzecz klasy i szkoły, udział uczniów w konkursach i zawodach szkolnych oraz wyniki w nauczaniu i zachowanie poszczególnych klas.
Rywalizację tą wygrała KLASA IV otrzymując puchar Super Klasy i wyjazd klasowy na basen do Gorzyc.
Dzięki bezinteresownej pomocy Pana Tomasza Nowak, który zawiózł uczniów na basen w dniu 21.09.2015r mogliśmy zrealizować wejściówki. Zabawa była bardzo udana!!!
W imieniu uczniów dziękuję Panu T.Nowak.