„Sprzątanie Świata” zostało zapoczątkowane w 1989 roku w Australii przez Jana Kiernana,
Akcja ta to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Miliony ludzi na całym świecie we wrześniowe dni sprzątają naszą wspólną planetę- Ziemię. Idea sprzątania jest bardzo prosta. Polega ona na tym, iż grupy ludzi oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadków. Akcja ”Sprzątanie Świata” ma na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, na konieczność ograniczania ilości odpadów, ich właściwego składowania i przetwarzania.
W tegorocznej edycji uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły. Każde dziecko zostało zaopatrzone w rękawice jednorazowego użytku, które zapewniały bezpieczeństwo podczas zbierania śmieci. Uczniowie dokładnie uprzątnęli wyznaczony teren. O zaangażowaniu dzieci w akcję niech świadczą ich uśmiechnięte buzie na fotografiach oraz dumnie prezentowane worki z zebranymi odpadami. Wierzymy, iż powyższe działania wpłyną na kształtowanie postaw proekologicznych dzieci.