W 2014 r. sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej odbędzie się 1 kwietnia (wtorek). Uczniowie rozpoczną pracę z zestawem zadań o godz. 9:00. Sprawdzian potrwa 60 minut (w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas ten może zostać przedłużony o maksymalnie 30 minut). Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym.

Poprzez zadania zamieszczone w zestawie sprawdzany będzie poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Są to:

I . Czytanie

II. Pisanie

III. Rozumowanie

IV. Korzystanie z informacji

V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

1 kwietnia około godz. 12:00 zestaw zadań zostanie opublikowany na stronach internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych.

Tegoroczny sprawdzian po raz ostatni będzie przeprowadzany według formuły obowiązującej od 2002 r. Od 2015 r. będzie obowiązywała nowa formuła sprawdzianu.

Szczegółowe informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej