O godzinie 9.00 rozpoczął się najważniejszy egzamin  w szkole podstawowej. Nasi szóstoklasiści stremowani lecz uśmiechnięci zjawili się w szkole. Sprawdzian przebiegł bez zakłóceń. Po zakończeniu sprawdzianu uczniowie różnie komentowali łatwość zestawu egzaminacyjnego. Mamy nadzieję, że wyniki sprawdzianu będą zadowalające, czego życzymy naszej młodzieży.