10 i 17 maja uczniowie klasy trzeciej zmagali się ze sprawdzianem trzecioklasisty.
W tym roku szkolnym dzieci pisały test z j. polskiego, matematyki i przyrody.
Czekamy na wyniki z OBUT- u.
B. Sternisko