11 września  klasy I-III uczestniczyły w  spotkaniu z  policjantem. Przedstawiciel policji  rozmawiał z dziećmi  na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególną uwagę zwrócił na zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności podczas drogi do i ze szkoły oraz przy przechodzeniu przez jezdnię. Przestrzegał także małych słuchaczy przed obcymi. Uświadomił dzieciom, jakie mogą być skutki nierozważnych zachowań w danej sytuacji.  Udzielił kilku wskazówek, w jaki sposób można uniknąć  zagrożeń. Zwrócił również uwagę na problem na wsi polegający na częstych wypadkach w gospodarstwach rolnych.  Na koniec przypomniał dzieciom, że podczas jazdy samochodem  powinny siedzieć w fotelikach i mieć zapięte pasy. Zademonstrował, co się dzieje, kiedy dzieci nie podróżują w fotelikach.

Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające.

Marta Nawrocka