22 lutego uczestniczyliśmy w wycieczce do Planetarium w Chorzowie.
Najpierw braliśmy udział w zajęciach warsztatowych w stacji klimatologicznej. Zgłębiliśmy wiedzę na temat elementów pogody oraz mogliśmy obserwować w jaki sposób powstaje prognoza pogody. Zajęcia odbywały się z użyciem profesjonalnego sprzętu meteo. Odwiedziliśmy również ogródek meteorologiczny.
Seans „A jednak się kręci” trwał dwie godziny. Uczestniczyliśmy w obserwacji sklepienia nieboskłonu w czterech porach roku oraz wędrówki Słońca od wiosny do zimy. Staliśmy się świadkami powstawania gwiazdozbiorów i ich przemijania wraz ze zmianą pory roku. Było to niesamowite przeżycie.
Po takiej lekcji astronomii tematy związane z naszą planetą dzieci mają „w jednym palcu”.
B. Sternisko