Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełkowie brała udział w I edycji akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Honorowy patronat nad konkursem objął również Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.

 

Akcja „Warto być dobrym” to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem I edycji akcji był konkurs, skierowany do uczniów, którzy walczyli o nagrodę główną – rower górski marki KROSS. Od początku semestru dzieci konkurowały w realizowaniu dobrych uczynków w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy wybierały w każdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły został rozlosowany rower.

 

Finalistami akcji w Szkole Podstawowej im. Józefa Rymera w Zabełkowie zostali: Melania Nowak, Julia Koprek, Karina Kostka, Laura Gołąbek, Monika Wittek, Mirela Derkowski. Sposród finalistów sekretarz gminy pan Marcin Kucza rozlosował rower. Szczęśliwym zwycięzcą I edycji akcji „Warto być dobrym”  została uczennica kl. IV, Karina Kostka.

 

Pozostali finaliści oraz uczestnicy konkursu otrzymali wartościowe nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Grzegorza Utrackiego, a także Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy laureatce oraz wszystkim uczestnikom a także fundatorom za zaangażowanie i propagowanie swoją postawą dobrych uczynków i pozytywnych postaw dobrego wychowania.