Wspólnie ze szkołą z Bohumina uczestniczyliśmy w dwudniowym projekcie „Powietrze bez granic”. Uczniowie i nauczyciele z Czech projekt ten będą realizowali przez pięć lat wraz ze Stowarzyszeniem Regionalnym Śląska Cieszyńskiego.
Wszyscy wiemy, że na złą jakość powietrza w naszym regionie ma wpływ niska emisja pyłów spowodowana niewłaściwym spalaniem opału(śmieci) w przydomowych piecach.
Celem projektu, jest wskazanie ważności problemu z jakim musimy się spotykać każdego dnia wychodząc na podwórko i ulicę.
Pierwszym etapem w realizacji zadań projektu było zainstalowanie urządzeń pomiarowych na podwórku Szkoły Podstawowej w Zabełkowie. Pomiary prowadzone były przez 24 godziny, a osiągnięty wynik wysłano do zbadania ostrawskiego laboratorium. Jednak po wstępnych oględzinach można już stwierdzić, że zanieczyszczenie powietrza  w Zabełkowie zostało kilkakrotnie przekroczone.
Na oficjalne wyniki jeszcze czekamy.
Uczniowie oprócz pomiarów pracowali nad wykonaniem modelu 3D przedstawiającego elementy wpływające na złą jakość powietrza w naszym regionie.
Film z zajęć można zobaczyć na stronie internetowej: www.tik.tvmarko.cz/index.htm
mgr Bernadeta Sternisko