6 czerwca odbyło się podsumowanie trzeciego i zarazem ostatniego etapu projektu finansowanego m.in. ze środków Unii Europejskiej. Od trzech lat uczniowie klas pierwszych pod opieką nauczycieli wychowawców uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, na których kształcili inteligencje wielorakie.
Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa jest największym projektem edukacyjnym w Polsce o wartości budżetu ok. 46 milionów.
Celem Projektu jest wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.
Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za największe odkrycie nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka. (więcej czytaj na www.pierwszaki.eu)
Szkoła Podstawowa w Zabełkowie jako jedyna placówka oświatowa w Gminie Krzyżanowice przystąpiła do tego projektu. Dzięki otrzymanym pomocom dydaktycznym o wartości 6 tys. zł. uczniowie poprzez zabawę rozwijali swoje zdolności w stworzonych w klasach specjalnych ośrodkach zainteresowań. Efektem pracy uczniów był pokaz zorganizowany przez panią Bernadetę Sternisko, który dzieci zaprezentowały zaproszonym na spotkanie rodzicom. Były więc pouczające zgadywanki, nauka liczenia, ale również gra na instrumentach, piosenki i przedstawienie teatralne.

 
Na zakończenie dyrektor szkoły Iwona Krupa wręczyła pierwszakom pamiątkowe dyplomy i upominki.
Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.