W klasie V higienistka szkolna Pani Urszula Wojtek przeprowadziła lekcję pokazową jak udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uczniowie poza wiedzą teoretyczną, mieli również możliwość praktycznych ćwiczeń na fantomach. Zajęcia były bardzo ciekawe i podobały się uczniom. Dziękujemy Pani Urszuli Wojtek.