Zaloguj się
Zarejestruj się
Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów Ruch z pasją
Sześciolatek w szkole Logo edukacji formalnej

Trochę historii…

Rok

1879 – Wybudowano szkołę o 4 salach wykładowych;

1923-1924 w latach niewoli uczono w języku polskim;

1939 – zniszczony został dach przez pociski artyleryjskie;

1 września 1945 – rozpoczęcie roku szkolnego 1945/46; zajęcia dla 112 dzieci odbywają się w jednej sali, uczy je kierowniczka szkoły ob. Onderek Helena-Moskwa;

1949 – kapitalny remont szkoły i domu nauczyciela;

1955 – organizowanie pracowni fizyko-chemicznej,

26 maja 1955 – powódź -woda zalewa ogródki szkolne;

1956 – założenie ogrodzenia, bram, budowa  śmietników;

1962 – zainstalowanie telefonu;

1963 – zakup pierwszego telewizora, założenie drużyny harcerskiej – im. J. Rymera;

1966 – Wielki Festyn Przyjaźni, przygotowanie boiska sportowego;

1969 – założenie Spółdzielni Uczniowskiej;

1970 – zmiana oświetlenia;

1971 – założenie instalacji CO i kanalizacji;

21 maja 1971 – odsłonięcie Pomnika Czynu Powstańczego;

30 marca 1974 – zjazd absolwentów, którzy od 1945 ukończyli naszą szkołę i zdobyli wyższe wykształcenie;

1982 – przywrócenie klas V-VI;

1986 – obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły do klas I-IV;

1987 – nadanie Szkole imienia Józefa Rymera  i wręczenie sztandaru;

1990 – adaptacja zastępczej sali gimnastycznej;

1991 – zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, dyrektorem szkoły został mgr Marek Tomczyszyn, dotychczasowa dyrektor Zuzanna Kwiatkowska-Lustig odeszła na emeryturę;

1992 – uroczyste obchody 70 rocznicy powrotu  Śląska do Macierzy;

1993 – podwyższenie stopnia organizacyjnego szkoły o klasy VII-VIII;

1 stycznia 1995 – organem prowadzącym szkołę została Gmina Krzyżanowice;

1996 – zakup nowego komputera;

5 grudnia 1997 – w 10 rocznicę nadania szkole im. Józefa Rymera syn Patrona szkoły – Czesław przekazał szkole portret ojca;

2 czerwca 1999 – odwiedziny ówczesnego wojewody śląskiegoMarka Kempskiego i spotkanie z Czesławem Rymerem;

3 listopada 2001 – uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej;

10 grudnia 2002 – otwarcie Szkolnej Izby Pamięci;

20 czerwca 2007 – podpisanie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową w Zabełkowie a Szkołą Podstawową w Bohuminie.

 

Źródło: Kronika Szkoły