Zaloguj się
Zarejestruj się
Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów Ruch z pasją
Sześciolatek w szkole Logo edukacji formalnej

Pedagog szkolny

 

Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać…

Nie musisz borykać się z nim sam!

Uczniu !!!

Zwróć się do pedagoga gdy:

– czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

– źle czujesz się w klasie,

– masz kłopoty z nauką,

– jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy,

– masz problemy rodzinne,

– chcesz podzielić się swoja radością, sukcesem lub pomysłem…

 

W tych i innych sytuacjach postaram się pomóc i poradzić J

 

Drogi Rodzicu!

Jeśli z dzieckiem masz kłopoty wychowawczo-dydaktyczne.

Jeśli borykasz się z różnymi problemami rodzinnymi.

Przyjdź, porozmawiamy, postaram się pomóc i poradzić…

 

Zapraszam do współpracy

Pedagog szkolny – Elżbieta Niedziela

PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
10:00 – 11:30  11:30 – 12:30  8:45 – 11:45  12:30 – 13:30   
sprawy bieżące, 

profilaktyka  
w klasach 

sprawy bieżące, 

profilaktyka  
w klasach 

sprawy bieżące, 

profilaktyka  
w klasach 

sprawy bieżące, 

profilaktyka  
w klasach 

 
13:30 – 15:00  13:30 – 15:00  12:45 – 14:30  13:30 – 14:30  13:30 – 14:30 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
 
Pedagog szkolny: Elżbieta Niedziela 

 

Jak walczyć z agresją u dzieci? 

Przede wszystkim niedopuszczalne są wszelkie formy agresywnego zachowania ze strony rodziców. Czemu? Bo to od rodziców, przez naśladownictwo, dziecko uczy się jak radzić sobie z frustracją, złością i gniewem.  

Kilka najważniejszych rad, jak postępować z agresją u dzieci: 

 • Należy wpoić  zasadę, że robienie krzywdy innej osobie jest niedopuszczalne. 
 • Nie stosować przemocy wobec dziecka (psychicznej i fizycznej). 
 • REAGOWAĆ na agresywne zachowania dzieci (BRAK REAKCJI = PRZYZWOLENIE) 
 • Zauważać pozytywne zachowania dziecka (wtedy, chcąc zwrócić na siebie uwagę rodziców, nie będzie sięgał po zachowania agresywne i nieakceptowalne). 
 • Uczyć dziecko, że odczuwanie złości jest czymś normalnym, ale reagowanie agresywne jest niewłaściwe. 
 • Uczyć dzieci wyrażania uczuć, pozytywnych i negatywnych, ale poprzez rozmowę.  
 • Dziecko ma potrzebę zrelaksowania się i rozładowania napięć (poprzez zabawę, ruch na świeżym powietrzu – nie przed telewizorem) – obowiązkiem rodziców jest zapewnić dziecku ten czas odprężenia.  
 • Uczyć dziecko pokojowego rozwiązywania konfliktów i sporów – nigdy nie zaczynaj rozwiązywania konfliktów kiedy  złość dziecka jest w kulminacyjnym punkcie, poczekaj aż się uspokoi i dopiero wtedy rozpocznij rozmowę.  
 • Nie roztrząsaj i nie wracaj do niewłaściwego zachowania dziecka – daj dziecku szansę „zacząć od nowa z czystą kartą”.  
 • Bądźcie konsekwentni w swoich postanowieniach, karach i nagrodach.  
 • Zadbajcie również o siebie samych, bo „szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko”.  

 

Dziecko rozpieszczone, „pyskujące” rodzicom, wybuchowe, … ? 

Co można zrobić aby nastąpiły pożądane zmiany: 

 • Przede wszystkim konieczne są zmiany w systemie wychowawczym i praca nad  cierpliwością i konsekwencją samych rodziców. W przypadku dzieci rozpieszczonych ważne jest prezentowanie postawy bardzo zdecydowanej i konsekwentnej – dziecko musi mieć wyraźnie określone granice swoich zachowań i żądań. 
 • Uczyć umiejętności życia społecznego od podstaw, tj. od nauki dzielenia się z innymi (członkami rodziny, rówieśnikami), współdziałania z innymi (np. włączanie do wspólnych prac domowych, powierzanie prostych zadań do wykonania, uczenie samodzielnego radzenia sobie z różnorodnymi trudnościami bez wyręczania – oswajanie z porażkami, uwrażliwianie na potrzeby innych osób w rodzinie, uczenie wyrażania własnych uczuć, dostrzegania uczuć i potrzeb innych). 
 • Wypracować wspólnie system kar i nagród. Zauważać każde pozytywne zachowanie dziecka, docenianie go, chwalenie, przytulenie – a nie dawanie prezentów! Kary powinny być adekwatne do czynu, tj. lekkie przewinienie = lekka kara np. zakaz oglądania bajki na dobranoc. 
 • W wychowaniu dziecka powinny dominować pozytywne wzmocnienia, bo to pochwała i nagrody uświadamiają dziecku jakie zachowania są tymi właściwymi.  

Po określeniu zasad, pozostaje już „tylko” a może „aż” – konsekwentne ich przestrzeganie… 

 

Życzę powodzenia(:

Drogi Rodzicu!

Bardzo często rodzice proszą o udzielenie porad wychowawczych, których zastosowanie gwarantowałoby sukcesy w wychowaniu. Niestety nie istnieje  „złota recepta” dla wszystkich. Każde dziecko jest indywidualne i niepowtarzalne, nie istnieją również dwa takie same środowiska wychowawcze.

Są jednak pewne „wskazania” w wychowaniu dzieci, które zawsze się sprawdzają, a jest to ciepła i serdeczna atmosfera rodzinna, czas poświęcony dziecku na wspólnych zabawach czy rozmowach i pełna akceptacja dziecka takim jakim jest.

A oto kilka wskazówek, których realizacja pozytywnie wpłynie na proces i efekty wychowania:

 • Dziecko nie powinno mieć wszystkiego, czego się domaga (to tylko próba sił z jego strony).
 • Bądź stanowczy w postanowieniach.
 • Nie zwracaj swojemu dziecku uwagi przy innych ludziach (słowa krytyki wypowiadaj w cztery oczy).
 • Nie bagatelizuj złych nawyków – tylko Ty możesz mu pomóc, póki jest to możliwe.
 • Nie chroń go przed konsekwencjami.
 • Nie dawaj obietnic bez pokrycia.
 • Odpowiadaj na wszystkie pytania.
 • Nie bój się przepraszać – tylko tak dziecko samo nauczy się używać tego słowa.
 • Interesuj się znajomymi swojego dziecka.
 • Ustal zasady panujące w domu i konsekwentnie je przestrzegaj.

 

 

A zatem powodzenia J

 

Pomocy udzielić Wam mogą również następujące instytucje:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  tel. 32 415 35 47; www.ppp-raciborz.pl,
 • Policja Krzyżanowice tel. 32 459 42 02,  32 459 43 02,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/w Tworkowie tel. 32 419-63-00,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu tel. 32 415-20-28,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu tel. 32 415 45 50; 32 415 88 23;
 • Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy tel. 32 419-63-00
 • Urząd Gminy Krzyżanowice, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. 32 419-40-50