Zaloguj się
Zarejestruj się
Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów Ruch z pasją
Sześciolatek w szkole Logo edukacji formalnej

O szkole

Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera to szkoła publiczna, prowadzona przez Gminę Krzyżanowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku.

Szkoła posiada 6 oddziałów, w których obecnie uczy się 84 uczniów.

Integralną częścią szkoły jest Szkoła Filialna w Rudyszwałdzie, obecnie mieści się tam 1 oddział – klasa III (9 uczniów).

W szkole oprócz obowiązkowego j. angielskiego nauczany jest od klasy pierwszej język mniejszości narodowej – niemiecki.

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych; uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w kołach zainteresowań: teatralnym, plastycznym, muzycznym, ekologiczno – przyrodniczym, artystycznym, językowym, sportowym.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową a także obiady w formie cateringu.