Uczniowie klasy III SP w Zabełkowie rozpoczęli zajęcia z „ Kuferkiem Tajemnic”, który rozwija umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dotyczących zarówno kształtowania właściwych postaw społecznych jak i rozwijania zdolności poznawczych.

Wychowawczyni klasy III p. Ewelina Fuchs zapoznała swoich wychowanków z pomocami dydaktycznymi oraz materiałami dla dziecka i rodzica. Przedstawiła ruchome elementy narzędzi TOC- gałązki logicznej, drzewka ambitnego celu oraz chmurki, która służy do rozwiązywania konfliktów. Uczniowie z chęcią biorą aktywny udział w zajęciach. Swobodnie się wypowiadają na określone tematy. Potrafią określić swoje żądania i potrzeby oraz osiągnąć cel. Dzięki pracy z pakietem „ Kuferek Tajemnic” dzieci uczą się jak radzić sobie w sytuacjach. Konfliktowych, jak szukać skutecznych rozwiązań.