Dnia 22 czerwca 2016r. w Tworkowie odbyło się coroczne gminne podsumowanie konkursów. Wyróżnieni i nagrodzeni zostali uczniowie, którzy zajmowali wysokie miejsca w konkursach na etapach: powiatowym, rejonowym i ogólnokrajowym. Również z naszej szkoły zostali nagrodzeni uczniowie, którzy zajęli wysokie miejsca w konkursach z języka niemieckiego: Philipp Fuchs, Patrycja Płaczek, Marta Mrozek pod kierunkiem pani G.Wiśniowskiej, profilaktycznego: Julia Koprek pod opieką pani E.Niedzieli, piosenki: Emilia Gładki wraz z panem D.Wierzgoniem oraz sportowa drużyna klasy III: M.Niewęgłowska, J.Nowak, N.Gołąbek, L.Wodara, K.Chluba, Sz.Kupka, D.Gonsior, K.Seeman z panią Katarzyną Niewęgłowską. Gratulacje wszystkim wyróżnionym i ich opiekunom.