Międzynarodowy Dzień Ziemi uczczono w naszej szkole uroczystym apelem przygotowanym przez uczniów klasy III.
Tematem występu było „Jak rozweselić Ziemię?”. Dzieci w ciekawy sposób przedstawiły sposoby zapobiegania degradacji środowiska. Przypomniały, w jaki sposób należy segregować odpady oraz jak należy zachowywać się w lesie.
mgr B. Sternisko