Święto Rodziny obchodziliśmy bardzo przyjemnie. Rodzice uczniów klas młodszych dopisali swoją obecnością.
Dzieci przygotowały część artystyczną pod opieką p. E. Fuchs, K. Praszelik
i B. Sternisko. Uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze i wystąpili
w scence rodzajowej.
Poczęstunek zorganizowały mamy uczniów.
B. Sternisko