10 października w naszej szkole obchodziliśmy „ Święto Drzewa wśród pól”.
Akcja organizowana jest przez Klub Gaja, z którym współpracujemy od wielu lat.
Uczniowie klasy III przygotowali plakaty o tematyce związanej z ochroną drzew. Z plakatów utworzono wystawę, która udekorowała korytarze szkoły.
Podczas zajęć świetlicowych dzieci zapoznały się z wyglądem poszczególnych drzew, odszukiwały je w pobliżu szkoły oraz zrobiły gazetkę ścienną „Drzewa jesienią”.
Uczniowie klas starszych przeprowadzili lekcje w terenie. Badali i mierzyli obwody drzew, rozpoznawali ich nazwy z uwzględnieniem wyglądu liści oraz wykonywali odlewy liści.
mgr B. Sternisko