Babcia i dziadek są po rodzicach najbliższymi osobami dla dzieci. Często w dorosłym życiu , sięgając do wspomnień przywołujemy obraz babci i dziadka, którzy tak czule i troskliwie opiekowali się nami. Zawsze gotowi nieść pomoc, przeczytać bajkę, wysłuchać i przytulić. 30 stycznia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Babci i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która przywitała gości oraz złożyła życzenia. Uczniowie wykazali się ogromnym talentem artystycznym wykonując tańce , śpiewając piękne piosenki oraz recytując wiersze.  Bardzo miłym akcentem był występ naszych absolwentów z zespołu „ Radość”, którymi opiekuje się pani Dorota Nikel, prowadząca świetlicę. Dzieci z klasy III zaprezentowały   „ Rzepkę” Juliana Tuwima. Natomiast klasa I przygotowała inscenizację „ Jasia i Małgosi”. Uczniowie wykonali piosenki w języku polskim oraz  niemieckim „ Ich bin ein Musikanter” oraz „ Grun, Grun, Grun”.  Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić, kochanym babciom i dziadkom, swoją wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie.

Uroczystość  przygotowały pani Gabriela Wiśniowska i pani Sylwia Wittek.