25 lat temu Szkoła Podstawowa w Zabełkowie otrzymała imię Józefa Rymera, zabełkowianina, który przeszedł do historii. 14 grudnia uczciliśmy ten niezwykły jubileusz uroczystą akademią, poprzedzoną konkursami i pogadankami o patronie szkoły.

Postać naszego Patrona to przykład głębokiego patriotyzmu i miłości do ziemi ojczystej.  Urodzony w Zabełkowie, tu spędzał swoje dzieciństwo i swoją młodość. Tu chodził do szkoły i tutaj też wstąpił w związek małżeński z zabełkowianką Teresą Kozubek.

 

Z dumą uczciliśmy pamięć Józefa Rymera, człowieka skromnego, bardzo wielkiego patriotę, gorącego katolika, człowieka kochającego swoją rodzinę. A jednocześnie człowieka, który zasłużył się dla naszego kraju jako działacz polityczny, związkowy, poseł na sejm i pierwszy wojewoda śląski.

 

Z radością i zaszczytem obchodzimy co roku święto szkoły, nie zapominając jednocześnie o tradycjach i obyczajach naszej małej ojczyzny. Utrzymujemy również kontakt z rodziną Józefa Rymera, jego potomkami.

 

Uroczystość 25-lecia nadania imienia była okazją do patriotycznej zadumy, poruszyła serca i dusze, była ciekawą lekcją historii. Podczas akademii widzowie mogli powspominać minione lata i rok 1987, w którym obchodzono uroczystość nadania imienia, obejrzeć prezentacje o Józefie Rymerze i historii Polski. Możemy być dumni z naszej przeszłości ale jednocześnie sami tworzymy historię poprzez nieustanny rozwój i cele, które sobie wyznaczamy. W uroczystym programie uczniowie zaprezentowali swoje różnorodne talenty: grę na instrumentach, śpiew, recytację i taniec.

 

Ten niezwykły dzień uświetnili goście, którzy przybyli na uroczysty jubileusz, m.in: Wójt Gminy Grzegorz Utracki, Wójt Senior Wilhelm Wolnik, byli dyrektorowie szkoły – Zuzanna Kwiatkowska-Lustig (dyrektor szkoły w czasie, kiedy nadawano jej imię), Marek Tomczyszyn, Teresa Staszek, a także rodzice, uczniowie oraz przyjaciele szkoły.