Zaloguj się
Zarejestruj się
Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów Ruch z pasją
Sześciolatek w szkole Logo edukacji formalnej

Dokumenty

Statut Szkoły (od 26 lutego)

Aktualizacja 8.09.2015

 

Szkolny program profilaktyki
Szkolny program wychowawczy
Procedury prowadzenia dziennika elektronicznego
Regulamin Oceniania Zachowania

Rekrutacja 2016/2017

Procedury rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu
Zgłoszenie ucznia z obwodu do szkoły

Druki do pobrania

Deklaracja j. niemiecki

Dokumenty zapisane są w formacie programu Microsoft Word (*.doc).