Zaloguj się
Zarejestruj się
Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów Ruch z pasją
Sześciolatek w szkole Logo edukacji formalnej

Dni wolne od szkoły

Terminy dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:

W dniach dodatkowo wolnych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły.