Strona w budownie.

Już niedługo zupełnie nowa strona!

Link do dziennika elektronicznego: https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/gminakrzyzanowice/004289/