„ Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. W naszej szkole wszystkie klasy bawiły się z okazji „Andrzejek” bardzo dobrze i wesoło. Klasy IV-VI miały dyskotekę z zabawami. Klasy I i II wróżby andrzejkowe w klasie i oczywiście tańce. Bardzo radośnie bawiono się w klasie trzeciej z okazji tradycji andrzejkowych. Oprócz tańców były wróżby – karawana z butów, kim będziesz w przyszłości, jakie imię będzie miała twoja sympatia, zakręcona butelka. Zabawa była wyśmienita!

Były również ciasteczka z wróżbami.