Zaloguj się
Zarejestruj się
Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów Ruch z pasją
Sześciolatek w szkole Logo edukacji formalnej

6 latek w naszej szkole

1. W jakim stopniu szkoła ma przygotowane pomieszczenia i pomoce dydaktyczne do pracy z 6 – latkami w klasie pierwszej?

W stopniu bardzo dobrym

2. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkoła ma przygotowanych nauczycieli do pracy w klasie pierwszej?

W stopniu bardzo dobrym

3. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkoła ma przygotowane miejsca do zabawy i wypoczynku (część rekreacyjna, boisko, świetlica itp.)?

W stopniu bardzo dobrym

4. Jak nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych?

W sposób elastyczny – różny czas zajęć edukacyjnych

5. Proszę wybrać określenia opisujące pracę świetlicy dla najmłodszych uczniów w Pani(a) szkole.

Grupy nie większe niż 25 uczniów,

Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w czasie pobytu w świetlicy,

Indywidualne wspieranie dzieci w nauce.

6. Proszę wybrać określania opisujące zaplecze socjalne dla najmłodszych uczniów w Pani(a) szkole.

Wydzielone miejsce w szkole dla klas I – III,

Wydzielone i wyposażone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji podczas podstawowej pracy szkoły.

7. Proszę wybrać określenia opisujące serwowanie posiłków dla najmłodszych uczniów w Pani(a) szkole.

Szkoła zapewnia posiłki dzieciom korzystając z cateringu

  8. Proszę wybrać określenia opisujące proces łagodnego przejścia z przedszkola do szkoły.

Długość okresu adaptacji zależy od potrzeb dzieci,

W zajęciach adaptacyjnych biorą udział rodzice dzieci,

Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole są wytycznymi do pracy w klasie pierwszej.

  9. Jak ocenia Pan(i) komunikację między nauczycielami a rodzicami dzieci w najmłodszych klasach?

Jest bardzo dobra

10. Czego Pani/a zdaniem oczekują najczęściej od szkoły rodzice dzieci 6 letnich?

Dobrej opieki i zapewnienia bezpieczeństwa w szkole,

Ciekawej oferty edukacyjnej zaspokajającej potrzeby edukacyjne dzieci,

Indywidualizowania pracy z dziećmi odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych,

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i wzajemnego wspierania się w nauce,

Swobody w rozwijaniu zainteresowań dzieci, możliwości ich aktywnego działania.

nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn squalo nike tn squalo nike tn squalo nike tn squalo nike tn squalo nike tn squalo golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi tods outlet saldi tods outlet saldi tods outlet saldi tods outlet saldi tods outlet saldi tods outlet saldi valentino outlet saldi valentino outlet saldi valentino outlet saldi valentino outlet saldi valentino outlet saldi valentino outlet saldi casadei outlet saldi casadei outlet saldi casadei outlet saldi casadei outlet saldi casadei outlet saldi casadei outlet saldi