Zaloguj się
Zarejestruj się
Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów Ruch z pasją
Sześciolatek w szkole Logo edukacji formalnej

6 latek w naszej szkole

1. W jakim stopniu szkoła ma przygotowane pomieszczenia i pomoce dydaktyczne do pracy z 6 – latkami w klasie pierwszej?

W stopniu bardzo dobrym

2. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkoła ma przygotowanych nauczycieli do pracy w klasie pierwszej?

W stopniu bardzo dobrym

3. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkoła ma przygotowane miejsca do zabawy i wypoczynku (część rekreacyjna, boisko, świetlica itp.)?

W stopniu bardzo dobrym

4. Jak nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych?

W sposób elastyczny – różny czas zajęć edukacyjnych

5. Proszę wybrać określenia opisujące pracę świetlicy dla najmłodszych uczniów w Pani(a) szkole.

Grupy nie większe niż 25 uczniów,

Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w czasie pobytu w świetlicy,

Indywidualne wspieranie dzieci w nauce.

6. Proszę wybrać określania opisujące zaplecze socjalne dla najmłodszych uczniów w Pani(a) szkole.

Wydzielone miejsce w szkole dla klas I – III,

Wydzielone i wyposażone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji podczas podstawowej pracy szkoły.

7. Proszę wybrać określenia opisujące serwowanie posiłków dla najmłodszych uczniów w Pani(a) szkole.

Szkoła zapewnia posiłki dzieciom korzystając z cateringu

  8. Proszę wybrać określenia opisujące proces łagodnego przejścia z przedszkola do szkoły.

Długość okresu adaptacji zależy od potrzeb dzieci,

W zajęciach adaptacyjnych biorą udział rodzice dzieci,

Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole są wytycznymi do pracy w klasie pierwszej.

  9. Jak ocenia Pan(i) komunikację między nauczycielami a rodzicami dzieci w najmłodszych klasach?

Jest bardzo dobra

10. Czego Pani/a zdaniem oczekują najczęściej od szkoły rodzice dzieci 6 letnich?

Dobrej opieki i zapewnienia bezpieczeństwa w szkole,

Ciekawej oferty edukacyjnej zaspokajającej potrzeby edukacyjne dzieci,

Indywidualizowania pracy z dziećmi odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych,

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i wzajemnego wspierania się w nauce,

Swobody w rozwijaniu zainteresowań dzieci, możliwości ich aktywnego działania.