Klub ekologiczny ARKA zaprosił naszą szkołę do propagowania akcji
„ Dzień Czystego Powietrza”.
W odpowiedzi na apel, uczniowie naszej szkoły przygotowali się do tego przedsięwzięcia bardzo solidnie. Wykonaliśmy liczne plakaty o tematyce „Nie pal śmieci – trujesz dzieci”. Rodzice również poparli naszą akcję wyposażając swoje pociechy w maski przeciwpyłowe i odpowiednie stroje. Na lekcjach odbyły się rozmowy i pogadanki. Klasy starsze zgłaszały propozycje haseł i przykłady rozwiązania problemu spalania śmieci w swojej wsi.
Następnie ulicami Zabełkowa przeszliśmy korowodem głoszącym ZAKAZ PALENIA ŚMIECI W PRZYDOMOWYCH PIECACH.
Dziękujemy wszystkim osobom, które popierają świadomą ochronę środowiska i związanego z tym zagadnieniem – zdrowia.
B.Sternisko