W dniu 4 września odwiedził naszą szkołę pochodzący z Rudyszwałdu werbista Jan Koczy, który od kilkunastu lat przebywa na misjach w odległym Ekwadorze. Podczas spotkania misjonarz opowiadał o swojej codziennej pracy misyjnej, budowie kościoła i początkach działalności fundacji, którą założył.

 

Dzieci z zapartym tchem słuchały opowieści ojca Jana, z zainteresowaniem oglądały  wykonane przez ekwadorskie dzieci prace plastyczne, które zostały w szkole na pamiątkę. Z wielkim zaciekawieniem śledziły prezentację ultimedialną zawierającą zdjęcia i filmy przedstawiające życie jego parafian w Ventanas, w prowincji Los Rios.  Jak mówił dzieciom szerzy tam nie tylko światło wiary chrześcijańskiej, ale także zajmuje się poprawą warunków bytowych miejscowej ludności. Ojciec Koczy nazywa siebie „Jankiem Misjonarzem”. Twierdzi, że miłość jest jedynym językiem, który wszyscy rozumieją, a jego powołaniem jest niesienie pomocy innym.

W spotkaniu uczestniczył również ks. proboszcz Franciszek Grabelus, który z zaciekawieniem przysłuchiwał się opowieściom ojca Jana.