Zaloguj się
Zarejestruj się
Nasz elementarz Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów
Znajdź właściwe rozwiązanie
Sześciolatek w szkole

Aktualności

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

10 września w naszej szkole odbyły się wybory Rady SU. Oczywiście wydarzenie to poprzedziła „kampania wyborcza” - uczniowie prezentowali swoje kandydatury oraz propozycje działań w szkole  na przygotowanych plakatach. W wyniku głosowania uczniowie SP w Zabełkowie powołali swój samorząd w składzie: Dawid Helczyk, Dominika Skrzyszowska, Natalia Klon. Wszyscy pozostali kandydaci wyrazili chęć działania na rzecz szkoły, dlatego będą pełnili funkcje w powołanych sekcjach (dekoracji, rozrywki, gazetki Hej).


Żegnaj lato!

Żegnaj lato!

1 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Zabełkowie pożegnali wakacje. Uroczystą akademią rozpoczęli  nowy rok szkolny. Do braci uczniowskiej przyjęto nowych uczniów, którzy po złożeniu ślubowania oraz pasowaniu ich przez Panią Dyrektor na uczniów naszej szkoły, otrzymali rogi obfitości. Na liście uczniów klasy I znaleźli się: Aleksander Besz, Karolina Klon, Kinga Kozioł, Alan Krakowczyk, Maja Kuc, Nikodem Kuczok, Paulina Łata, Roksana Nowak, Jakub Nowakowski, Rafał Ottawa, Tomasz Porwoł, Rafał Studnic, Olivia Uliarczyk, Julia Wiktorin, Samuel Wolnik, Filip Zygar. Wychowawczynią klasy jest p. Ewelina Fuchs.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali gimnastycznej szkoły.

W programie:

1. Pasowanie na uczniów przyszłych pierwszoklasistów.

2. Apel przygotowany przez uczniów klas starszych.

3. Spotkania z wychowawcami klas.


Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego (…), dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej.

Czytaj dalej


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Zakończenie roku szkolnego w naszej szkole odbyło się 27 czerwca 2014r. Na uroczystej akademii dyrektor szkoły Iwona Krupa wraz z wychowawcami wręczyli  świadectwa uczniom wyróżnionym oraz inne nagrody i wyróżnienia. Pani Dyrektor podziękowała również wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły rodzicom i sponsorom a wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzyła bezpiecznych i udanych wakacji. Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klasy VI.