Zaloguj się
Zarejestruj się
Nasz elementarz Dziennik elektroniczny Blog naszych Uczniów Ruch z pasją
Sześciolatek w szkole

Aktualności

Sukcesy w Konkursach z Języka Niemieckiego.

Sukcesy w Konkursach z Języka Niemieckiego.

W lutym odbyły się w województwie śląskim eliminacje wewnątrzszkolne do 15-stej Wojewódzkiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych organizowanej przez DFK. W trakcie pierwszego etapu wyłoniono najlepszych uczniów, których zaproszono na drugi etap Olimpiady. Wśród nich znalazły się aż trzy osoby z naszej szkoły Philipp Fuchs i Patrycja Płaczek z klasy szóstej oraz Marta Mrozek z klasy piątej. Samo zakwalifikowanie się do finału olimpiady jest dużym sukcesem naszych uczniów. Serdecznie im gratulujemy.
Podczas Gali wręczenia nagród okazało się, że Philipp Fuchs został laureatem i zajął czwarte miejsce. Radość była ogromna. To duży sukces naszego ucznia.
Tym bardziej, że Philipp odniósł podwójny sukces jak się później okazało. Olimpiadę Wojewódzką przeprowadzała też Szkoła Podstawowa nr 18 w Raciborzu. Zgodnie z regulaminem konkursu do finału mógł dostać się tylko jeden, najlepszy uczeń z danej szkoły wyłoniony w eliminacjach szkolnych.
10-go maja
na XI  Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego „Der Globus” Philipp Fuchs zajął piąte miejsce. Jeszcze raz serdecznie gratuluję moim zdolnym uczniom i życzę wielu kolejnych sukcesów.
mgr Gabriela Wiśniowska

 


Trudny okres dojrzewania !!!

Trudny okres dojrzewania !!!

CECHY OKRESU DOJRZEWANIA:
UWALNIANIE SIĘ SPOD RODZICIELSKIEJ OPIEKI – osiąganie pewnej samodzielności, budowanie tożsamości, wreszcie odróżnienie się od świata dorosłych.
POCZUCIE „BYCIA INNYM”– wybór stroju, muzyki, przyjmowanie postaw i zachowań, odbiegających od ogólnie przyjętych norm. Poszukiwanie nowych sposobów demonstrowania własnego „ja”, może łatwo stać się destrukcyjne, jeżeli nie zostaną wyznaczone konkretne granice (muszą je nakreślić głównie rodzice).

Czytaj dalej


V Gminny Konkurs Ekologiczny

V Gminny Konkurs Ekologiczny

Uczennice z trzeciej klasy: Maja Niewęgłowska i Jagoda Nowak przygotowywały się zdobywając wiedzę wykraczającą znacznie poza treści jakie niosą lekcje, aby reprezentować naszą szkołę w V Gminnym Konkursie Ekologicznym w Krzyżanowicach.
Dziewczynki zajęły III miejsce i otrzymały nagrody książkowe i dyplomy.
Gratulujemy!!!
mgr B.Sternisko


Żywa lekcja przyrody – PTAKI

Żywa lekcja przyrody – PTAKI

22 kwietnia szkołę odwiedził pan Andrzej Pająk z ptakami.
Przywiózł wiele przedstawicieli ptaków polskich i zagranicznych.
Wśród okazów były miedzy innymi:  pliszka siwa, sójka, wróbel, kuropatwa, głuszec, zimorodek, kukabura, modrzyk australijski, srokosz, myszołów, świstun, bielaczek, pstropiór ozdobny i inne.
Dowiedzieliśmy się o życiu gniazdowników i zagniazdowników, o tańcu batalionów na bagnach biebrzańskich, o zwyczajach dzięcioła czarnego oraz jak rozpoznać, który dzięcioł jest samicą, a który samcem. Wiemy już jak szpak zaprasza panią szpakową  do budki.
Lekcje z panem Andrzejem należą do bardzo interesujących spotkań.
Po warsztatach ornitologicznych w szkole, klasa III przeniosła się na polanę nad Odrą, aby tam porozmawiać i poszerzyć swoją wiedzę o ptakach.
mgr B. Sternisko


Dzień Ziemi !!!

Dzień Ziemi !!!

Międzynarodowy Dzień Ziemi uczczono w naszej szkole uroczystym apelem przygotowanym przez uczniów klasy III.
Tematem występu było „Jak rozweselić Ziemię?”. Dzieci w ciekawy sposób przedstawiły sposoby zapobiegania degradacji środowiska. Przypomniały, w jaki sposób należy segregować odpady oraz jak należy zachowywać się w lesie.
mgr B. Sternisko